Matander Invest AB (556775-2414) bildades i mars 2009 i samband med övertagandet av spelarservice.se som vi nu driver tillsammans med de uppdragstagare som skött sajten även i tidigare regi. Syftet med övertagandet är från vår sida ett ökat fokus på teknisk utveckling och offensivare marknadsföring för att spelarservice.se ska behålla och stärka sin ställning som dominant på nätet inom sitt område.

Matander Invest sysslar också med aktiehandel samt strategiska och långsiktiga derivatkonstruktioner, enligt en väl utarbetad modell som utvecklats och utvärderats under en längre tid.

Matander Invest AB har även ägarintressen i Mastroc Mediaproduktion AB samt Printyourown AB. Vi är dessutom alltid intresserade av att titta närmare på nya investerings- eller samarbetsprojekt.